انجمن شیمی ایران شیمیدان آلی برجسته کشور را معرفی کرد
هیئت مدیره انجمن شیمی ایران دکتر احمد شعبانی را به عنوان شیمیدان آلی برجسته انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شعبانی استاد پایه 21 دانشگاه شهید بهشتی گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی است که مقطع کارشناسی را در رشته شیمی دانشگاه شهید بهشتی گذرانده و دارای فوق لیسانس شیمی آلی از انستیتو شیمی دانشگاه مازندران و دکتری  شیمی آلی از دانشگاه تربیت مدرس است.

شعبانی اولین دانشجوی فارغ التحصیل  مقطع دکتری دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس و اولین فارغ التحصیل دکتری شیمی در دانشگاههای دولتی در تهران است.

شیمیدان آلی برجسته کشور تا کنون 37  پایان نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و 13 پایان نامه دانشجویی در مقطع دکتری را راهنمایی کرده و تاکنون چاپ بالغ بر 180 مقاله علمی در مجلات معتبر بین المللی، ارائه بیش از 60 مقاله در کنگره ها و مجامع علمی ملی و بین المللی، ثبت یک اختراع و تألیف یک جلد کتاب را در سوابق علمی خود دارد.

احمد شعبانی در جشنواره مطبوعات سال 76 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موفق به کسب رتبه اول مقاله علمی در علوم پایه شده و در سالهای 81، 84 و 85 از طرف دانشگاه شهید بهشتی به عنوان پژوهشگر نمونه و در سال 82 از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان استاد نمونه کشوری معرفی شد.

شعبانی در میان 30 دانشمند پر استناد ایران قرار دارد و اولین دانشمند پراستناد ISI دانشگاه شهید بهشتی است.